Klauzula informacyjna:

Cele w jakich wykorzystywane są dane osobowe użytkownika formularza kontaktowego.

Firma COBEX Nieruchomości Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych wykorzystuje zebrane dane osobowe użytkowników formularza kontaktowego do następujących celów:

 1. Realizacji kontaktu zainicjowanego przez użytkownika formularza kontaktowego,
 2. Korespondencji z użytkownikiem formularza kontaktowego.

Strony przetwarzające dane osobowe użytkownika formularza kontaktowego.

Dane użytkownika formularza kontaktowego będą przetwarzane przez:

 1. Upoważnionych pracowników firmy COBEX Nieruchomości Sp. z o.o.,
 2. Podmioty współpracujące z firmą COBEX Nieruchomości Sp. z o.o.,
 3. Upoważnione organy państwowe na mocy obowiązującego prawa.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika formularza kontaktowego.

 1. Firma COBEX Nieruchomości Sp. z o.o. przetwarza dane użytkownika formularza kontaktowego na podstawie obowiązującego prawa,
 2. Kontakt z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych firmy COBEX Nieruchomości Sp. z o.o., możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@cobex.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy,
 3. Użytkownik formularza kontaktowego dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w celu realizacji kontaktu, ponadto w ich zakresie ma prawo do:
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • poprawiania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych w ramach określonych obowiązującym prawem,
 • ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Close Menu